Kodex FBC Tigers Poruba

V našem sportovním klubu věříme v sílu společných hodnot a principů, které nás spojují a formují náš kolektiv. Tento kodex není jen souborem pravidel, ale odrazem našich nejhlubších přesvědčení a očekávání. Očekáváme, že každý člen klubu, ať už je to hráč, trenér, rodič nebo fanoušek, se bude tímto kodexem řídit a bude jednat s respektem k ostatním. Naše hodnoty jsou základem toho, kým jsme, a chceme, aby byly základem všeho, co děláme.

  1. Závaznost kodexu: Bez ohledu na roli  v klubu, ať už jste hráčem, trenérem, členem realizačního týmu, fanouškem či jiným příznivcem, tento kodex je pro vás závazný.
  2. Zásady fair-play: Klub s hrdostí podporuje principy fair-play. Tyto zásady se odrážejí v chování všech členů klubu, ať už na hřišti, mimo něj nebo na sociálních sítích.
  3. Odpovědnost hráče: Každý hráč je zavázán k pravidelné a plné účasti na trénincích, turnajích a soustředěních. Mimo tréninky se snaží zlepšovat své dovednosti a je si vědom svých povinností i mimo florbal.
  4. Respekt hráče: Hráči mají povinnost respektovat všechny kolem sebe – spoluhráče, trenéry, rozhodčí, soupeře a fanoušky. V případě konfliktu je řešení směřováno přes kapitána a trenéra.
  5. Role trenérů a realizačního týmu: Trenéři a realizační tým se zavazují k respektu vůči hráčům, dodržování fair-play a k dlouhodobému rozvoji hráčů. Aktivní spolupráce s ostatními členy klubu je klíčová.
  6. Podpora od rodiny a fanoušků: Rodiče, prarodiče, fanoušci a příznivci jsou vyzýváni k podpoře hráčů v dobrém a i když se nedaří, k respektování trenérských rozhodnutí a k aktivní pomoci při organizaci akcí.
  7. Vzájemná komunikace: Vztah mezi hráčem, jeho zákonným zástupcem a klubem je postaven na vzájemném respektu a otevřené komunikaci. Klub podporuje sportovní růst hráče, podporuje jeho působení ve výběrových akcích Českého florbalu a komunikuje s florbalovými oddíly nejvyšší úrovně v případě jeho možného dalšího rozvoje. A proto klub očekává včasnou komunikaci o možných změnách.
  8. Propagace klubu: Všichni členové a příznivci klubu jsou vyzýváni k aktivnímu šíření dobrého jména klubu a informování o jeho aktivitách ve svém okolí.

 

Dušan Vlček
prezident